Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 10 jun 2014

GPS - Fossumveien 60-72

Vi har fått følgende tilbakemelding fra Oslo kommune vedrørende feilnavigering:

"det viser seg at årsaken til all feilnavigering i området rundt hos dere ligger i veigeometrien i kartet. Vi vil i nærmeste fremtid rette opp geometrien i de kommunale kartene. Det er dessverre dog slik at det vil ta noe tid før denne endringen flyter helt ut til AMK-sentralen og øvrige GPS-brukere, men nå er hvertfall feilen oppdaget og i ferd med å bli rettet opp."