Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 23 okt 2015

Manglende avløp for vann i garasje.

Det eksisterer ikke avløp for vann i garasje.

For å redusere problemer med overvann i garasje så anbefaler vi våre beboere å fjerne mest mulig snø fra bilen, før man kjører inn i garasjen.