Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 17 okt 2014

Siste mulighet for å reklamere på inngansdører

Det vil bli en ny og siste runde med befaring av inngangsdørene til leilighetene.

Det vil bli holdt 1 befaring pr bygg pr dag. Det vil skje på ettermiddag/ kveldstid.

Alle eiere vil få en skriftlig orientering med informasjon om befaringsdagene.