1 jun 2016

HUSORDENSREGLER

FOSSUMHAGEN SAMEIE

1. INNLEDNING

Trivselen i et boligsameie avhenger av at beboerne tar hensyn til hverandre. De regler som fastsettes av sameiermøtet og forvaltes av styret skal bidra til en opplevelse av individuell frihet og gjensidig respekt mellom beboerne.

2. FORMÅL

Trivselsreglene skal reflektere de betingelsene flertallet av beboerne mener bidrar til et godt bomiljø. De skal gi retningslinjer for hvordan vi skal forholde oss til hverandre og til boområdet vårt.

3. STØY

Det skal være ro mellom kl. 23:00 – 08:00.

Ved større selskapeligheter bør naboer varsles.

4. DYREHOLD

Dyreeiere må ta hensyn til naboer og utvise ansvar for sitt dyrehold.

Hund og katt skal alltid føres i bånd på sameiets område. Ekskrementer skal fjernes med pose og kastes i søppelkasse utendørs.

5. INNENDØRS FELLESOMRÅDER

Hovedinngangsdøren skal aldri forlates ulåst.

Sykler og barnevogner skal ikke settes i inngangsparti eller trappeoppgangene. Sko yttertøy, paraplyer og lignende skal heller ikke oppbevares i fellesarealet.

Sykler i sykkelrommet.

Søppel skal kastes i henhold til regler gitt av Fossumhagen Sameie og Oslo Kommune til enhver tid gjeldende regler.

Røyking er ikke tillatt innendørs i fellesområder. Sneiper og annet søppel skal ikke kastes utenfor inngangsdørene eller på fellesområdene.

Møbler, tepper og annet som er til hinder for felles renhold skal ikke benyttes, og må ikke gå utover brannsikkerheten.

Eventuell utsmykning i svalgangen som ikke er til hinder for redningsetatene er opp til enhver beboer.

Dersom du ser skader, utbrente lyspærer og lignende i oppgang eller garasje som ikke blir utbedret, klager på renhold og lignende, ber vi deg melde fra til styret i sameiet.

6. FASADE

Solskjermingsalternativer vil bli fastsatt av sameiermøtet. Sameiet vil finne frem til en felles standard etter anbudsrunder. Leverandør kan velges ut fra de retningslinjene som sameiet har besluttet. Det er ikke tillat med blomsterkasser utvendig på rekkverket. Beplantning skal i hovedsak foregå i krukker eller lignende inne på balkongen.

7. EGNE TERRASSER

Beplantning bør vannes med forsiktighet for å unngå vannsøl på underliggende terrasser.

Vedrørende grill. Kullgrill er ikke tillatt. Elektrisk eller gass grill kan benyttes. Styret tar forbehold om ytterligere begrensninger. Vis hensyn til dine beboere.

Skrot, pappesker og lignende skal ikke oppbevares på terrassene.

Tørking av tøy på terrassen over gelenderhøyde skal ikke forekomme.

8. ANTENNEANLEGG

Sameiet er tilknyttet kabel-tv. Det er derfor ikke tillatt med parabolantenne på terrasse eller vegg.

9. BOD

Det er ikke tillatt å oppbevare brann/eksplosjonsfarlige væsker, gass eller luktsterke gjenstander i boden. Eierne frarådes å oppbevare verdigjenstander.

Dør til bod skal alltid være låst, selv ved korte fravær. Alle skal låse døren inn til bodene fra trappe oppgangen etter seg. Belysningen i bodene tennes ved bevegelsessensorer, og de går av etter 15 minutter.

10. GARASJE

Vis hensyn ved kjøring i garasje. Det er uoversiktlig og uhell kan raskt forekomme ved for stor fart. Flere av parkeringsplassene er trange. Parker på midten av ditt eget felt og kun på oppmerkede plasser. Dersom din bil forurenser gulvet med bensin/olje, skal plasseier selv fjerne med dertil egnet virkemiddel straks.

Hold alltid garasjen ryddig og låst for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk.

Det er hver sameiers ansvar å sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget. Det anbefales ikke å oppbevare dekk, skibokser og lignende løst i garasjen, og forlat heller aldri verdigjenstander synlig i bilen.

11. GJESTEPARKERING (Endret 1/1-15)

Det er ikke gjesteparkering i garasjeanlegget. Parkering gjelder kun beboere som har kjøpt parkeringsplass(er). Gjester må derfor henvises til parkeringsplasser utenfor garasjeanlegget.

Det lages nye gjesteparkeringsbevis som er gyldige i et år (Årstall er påført). De gamle bevis blir da ugyldige. Det blir utlevert 1 stk. til hver leilighet, og hvis dette mistes blir det ikke utlevert noe nytt før påfølgende år. Gjester kan parkere sammenhengende maks 2 døgn. Dette er i henhold til skiltingen.

12. AVFALLSHÅNDTERING

Alt søppel kastes i merkede dunkene som står utenfor hovedinngangen. Papp og papir brettes/kuttes slik at det passer nede i dunkene. Glass og metall kastes i nærmeste dertil egnede containere. Nærmeste container er ved Stovner Senter.

Dersom det blir hensatt ting i fellesarealene som skulle vært på avfallsplass, vil dette bli kjørt vekk for eiers regning.

13. BALLSPILL

Ballspill er ikke tillatt i atriet.

Vi ber alle om å ta ansvar for orden og trivsel på fellesområdene inne og ute.

Vi oppfordrer alle til å holde orden og bidra til å skape trivsel.

14. NØKLER/DØRLÅSER (Endret 28/4-16)

Det er innført nøkkelbrikker for å låse opp inngangsdører til sameiet. Det er da ikke lenger mulig å bruke nøkkel til de dører. Det er utlevert 3 stk. nøkkelbrikker til hver leilighet, men det kan bestilles ekstra som må betales separat. Det er kun eier som kan bestille/hente nøkkelbrikker/ekstra nøkler.

Der hvor det var automatiske døråpnere er nå dette koblet til nøkkelbrikkene. Mistet nøkkelbrikke skal umiddelbart meldes ifra til Styret for sletting og eventuell erstatning. Hvis Styret ikke hører noe innen fristen, vil samtlige brikker på gjeldene leilighet bli slettet fra låsplan.