Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 28 mai 2014

Garasje-komite

Det er nå etablert garasje-komite som vil ha det overordnede administrasjon- og koordineringsansvaret, for saker som naturlig hører hjemme i denne komiteen.

Komiteen består av Harald Hoff og Valter Karlsen.