Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 10 jun 2014

Klage på diverse forhold

Beboere som ønsker å klage på diverse forhold er nødt til å sende inn dette skriftlig på e-post eller brev til styret.

Manglende skriftlig dokumentasjon ved oppfølging av klager er dessverre ikke gjennomførbart i de fleste tilfellene.