Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 7 aug 2014

Avfallshåndtering

Det henstilles til beboere om å kaste avfall i søppelbrønner, det som ikke går i disse må ikke hensettes i fellesarealer. Dette vil gi ekstra kostnader som igjen vil komme på husleie.