Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 4 feb 2014

BESTILLING AV NØKLER

Det vil heretter ikke være aktuelt for andre enn de som eier leiligheter til å bestille nye nøkler. Leietagere må henvende seg til eier som sender bestilling. Bestilling skal inneholde: nr. på nøkkel, antall som bestilles,adresse som nøkkel skal sendes til (SKRIVES MED BLOKKBOKSTAVER). Nøkler sendes i oppkrav.