Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 7 aug 2014

Brannsikkerhet

Det henstilles til beboere og være påpasselig med å sette på vifter og lukte ved matlaging.

Brannalarmer vi har hatt til nå har skjedd på grunn av matlaging. Vi gjør oppmerksom på at alle utrykninger belastes for mellom ca. kr. 1000 – 4000. Denne kostnad viderefaktureres beboer som er skyld i at alarm blir utløst.