Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 18 nov 2014

Etablering av ladepunkt for EL-Biler

Prosess for etablering av ladepunkt:

- Eieren av garasjeplassen må kontakte styret.

- Registreringsskjema for etablering av ladepunkt må fylles ut. Skjemaet utleveres av Styret

- Strømmen til ladepunktet skal trekkes direkte fra eiers skap og strømmåler

- Installasjonen skal kun utføres av autorisert elektroinstallatør

- Kopi av dokumentasjon rundt installasjonen skal sendes til styret.

- Eventuelle påløpte kostnader på etterarbeid som følge av brudd på overnevnte punkter vil bli belastet eier.