Endret: 9 nov 2016     Opprettet: 22 apr 2014

Parkeringsregler

Parkeringsregler i Fossumhagen Sameie

GARASJEPLASSER

Her blir det utlevert oblat som festes til frontrute. Dersom plassen benyttes av andre; gjester, utlån, etc så blir det i tillegg utlevert parkeringsbevis som merkes med plass nr., og denne må ligge synlig i bilen.

Det er den enkelte bileiers ansvar å ha oblat/parkeringsbevis synlig i bilen.

Ved skifte av bil må bileier ta kontakt med styret som vil levere ut nytt parkeringsoblat.

GJESTEPARKERING

Sameiet disponerer 6 gjesteplasser utenfor garasjen, og de er merket med gjesteparkering. Det blir utdelt et stk parkeringsbevis til hver leilighet, og denne lånes da ut til gjesten. Dette bevis må ligge synlig i bilen. Parkeringsbeviset må leveres tilbake til leiligheten etter bruk.

PARKERINGSVAKT

Aker P-Drift har kontroll i garasje og gjesteparkering, og biler uten gyldig parkeringsbevis/oblat får da bot, og kan bli tauet bort.

NB! Parkeringsbevis/oblat er et verdipapir og må tas godt vare på!